Buxar otağı insanların istirahət edə biləcyi rahat yerlərədən biridir.Buxar otağı  yumşaq istilyi  müalicəvi təsirləri olan, evinizdə SPAya bənzər abu hava yaradacaq bir məkandır. Əgər buxar otağı tikdirmək istəyirsinizsə əvvəlcə bəzi məlumatlar almalısınız.

Buxar otağı nədir?

Buxar otağı buxar yaradır və onu bağlı bir məkanda saxlayır.Buxar otaqları min illərdir istifadə olunur. Bəziləri buxarın bədəni təmizlədiyinə inanır, bəziləri isə buxarın xoşbəxtlik hissi yaratdığına inanır. 

Buxar otağı tikintisində vacib olan xüsusiyyətlər:

Buxar otağının tikintisində bəzi xususi hallar vardır ki mütləq diqqət edilməlidir.Yaranan buxarın çölə çıxmaması və buxar otağının effektliyini azalmaması üçün tikintidə bunlara fikir vermək lazımdır:

Mühafizə

Buxar otağının effektiv olmağı üçün buxar çölə çıxmamlıdır.Buna görədə otağın tamamilə bağlı olması vacibdir.

Mühafizə sahəsinin içinə bir buxar bariyeri montaj edə bilərsiniz.

 

Döşəmə

Döşəmə buxar otağı planlamasının vacib mərhələrindəndir.Döşəmənin buxarı əmməyə qarşı dayanıqlı olmağı şərtdir.Döşəmə nəmi əmərsə  buxar otağı öz effektliyini itirir.Buna görə də keramik kafellər daha avantajlıdır.

Divarlar:

Döşəmələrədə olduğu kimi divarlar və pəncərələrin də buxar otağındakı nəmə qarşı dayanıqlı bir məhsul ilə bağlı olmağı şərtdir.Şüşə plitələr buxarın nüfuz etməsinə icazə vermirlər. Ən vacib məsələlərdən biridə istifadə etdiyiniz alt təbəqənin yəni məhsulların zamanla xarab olmaycağınan əmin olmaq lazımdır.

 

Termostatlar:

 Çox insan buxar otağı planlarkən termostatları göz ardı edir.Buxar generatırında çox vaxt bir termostat yerləşir.Amma generator yoxdursa termostat alınıb qurulmalıdır.

Buxar generatoru:

Generatorun böyüklüyü inşa etdiyniz buxar otağının böyüklüyündən aslıdır.Buxar generatorunu bir az meyilli bir yerə yerləşdirmək lazımdır. Buxar otağı inşa edilən yerdə generatorun ehtiyacı olan enerjiyə davamlı məftillər yerləşdirmək lazımdır.

 

Buxar otağı tikintisindəki mərhələlər.

Buxar otağın inşaatı qarışıq və çətin görünsədə düzgün bir planlama ilə qısa müddətdə  buxar otağına sahib ola bilərsiniz. Ən diqqət edilməsi lazım olan isə döşəmə və divarlarda istifadə olunan məhsullardır.

1.Buxar otağının planlanlaması

İnşaata başlamadan əvvəl buxar otağının ən xırda detalına qədər planlamaq cavibdir.

Oturmaq üçün yerlər: 

Otağı istifadə edəcək insanlar üçün oturma və bəziləri üçü uzanmaq üçün yerlər düşünülməlidir.

Qapı: Buxar otağı üçün özəl istehsal olunmuş qapılardan istifadə etmək lazımdır.

Buxar çıxışı: Buxar paylayan boru özəl olaraq dizayn edilən buxar çıxışına yönləndirilmiş olmalıdır.

İşıqlar: Buxar otağı üçün aşağı voltlu işıqlardan istifadə edilir.  İşıqlar təmizlik üçün rahat və parlaq eyni zamanda rəngli və müalicəvi olmalıdır.

 

Havalandırma: Buxar otağında özəl havalandırma ehtiyac yoxdur.Ama buxar otağının ətrafına aid deyil. Çünki buxar otağının qapısı açılanda buxar digər otaqlara keçir və buna görə də həmin otaqları havalandırmaq şərtdir.

Buxar generatoru: Generatoru quru və əl çatan yerə yerləşdirmək lazımdır.Bu yerdə suya və elektrik təzcihatı ehtiyac olur.Buxar çıxışı və kontrol məftilləri termostatik kontrol üçün buxar otağında yerləşməlidir.

 

 

Buxar otağı inşaatı planlanması:

Buxar otağı üçün planlama etdikdən sonra otağın inşaat planının etmək lazımdır. İnşaat planında oturma yerləri,,döşəmə və tavan kimi detaylar ən yaxşı şəkildə planlanmalıdır.

Döşəmə: Eynən hamamlarda olduğu kimi buxar otağının döşəməsi su keçirməz olmalıdır. Əsas divarların birləşdiyi yerlərə xüsusi fikir vermək lazımdır.Əlavə  suyun axıdılması üçün xususi yer qoyulmalıdır.

Divarlar: Divarlar fərqli qurluşlarda inşa edilərək sonradan montaj edilə  və yaxud yerində inşa edilə bilər.

Skamyalar: Buxar otağında oturmaq üçün skamyalar yerləşdirilir.Bəzi insanlar buxar otağında oturmaq yerinə uzanmağı seçir buna görə də planlama edərkən nəzərə almaq lazımdır.

 Tavan: Divarlarla eyni şəkildə inşa edilir. 

Gradyan olması  kondensasiyanın qarşısını alır.

3. Aksesuarların planlanması

Buxar otağı ümçün sonuncu mərhələ aksesuarların planlananmasıdır. Bura da fayansın,sıyanın olacaqsa duşun və digər aksesuarların yeri  ən yaxşı şəkildə düşünülməlidir.Bu mərhələ  tamamlandığdan sonra buxar otağı istifadəyə hazırdır.

Fayans: Bir buxar otağının içində hər növ fayans istifadə edilə bilər.Iakin məsaməli olmamağına diqqət edilməlidir.

 

Sıya: Duş ortamında istifadə oluna bilər hər növ sıya istifadə oluna bilər.

Duş: Duş istəyə bağlıdır.Hər buxar otağında olmaz ama əgər siz istəyirsinizsə ki buxar otağınızda duş olsun bunu əvvəldən plana daxil etməlisiniz.

 

 

Buxar otağı tavanı necə tikilir?

Buxar otağının tavanı yüngül yamac əlavə edilməlidir. Çünki buxar soyuq havaya ilə və yaxud məhsullara təmas edəndə kondesasiya baş verir.Buxar otağı bütün gün işləsə kondensasiya sabahı gün yaranacaq. Tavan isinməyə başlayanda kondesasiya dağılır və istifadə edən şəxsin başına su damlayır. Buna görə də Tavan yamaclı inşa edilməlidir. Yamaclar suyu divarlara axıdır.

Buxar otağının tavanın işa edərəkən istifadə olunacaq avadanlıqlar xususi seçilməlidir. Məsullar nəm mühitə daynıqlı olmalıdır.

 

 

 

 

 

 

Description: Havuz, Türk Hamamı ve Sauna Yapımı – Çilek Havuz